แผงโซลร์เซลล์ (Solar Cells)

ชื่อ : แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel 200w Mono 18V/10.2A)

แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร? โซลาร์เซลล์ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐทาง
อิเล็คทรอนิกส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ครับ อธิบายแบบเข้าใจง่ายก็คือ เมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบ กับแผ่นโซลาร์เซลล์เล็กๆ ที่นำมาต่อวงจรรวมกันจำนวนหลายๆเซลล์ อยู่ในแผงเดียวกัน จะทำให้เกิดการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) ครับ การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั้นเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพลังงานทดแทน ที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดใช้ในปัจจุบัน

ข้อดีของไฟฟ้ากระแสตรง DC นั้น ก็คือเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งสามารถนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อนำมาใช้งานภายหลังได้อีกด้วยครับ แต่ถ้าจะนำเอาแผงโซลาร์เซลล์ มาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วแปลงเป็นไฟกระแสสลับ (Alternating Current : AC) เพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านได้นั้น ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกหลายอย่าง มาทำงานร่วมกันกับแผงครับ และอีกอย่างขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั้น ต้องเพียงพอต่อปริมาณที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆด้วยครับจึงจะมามารถทำงานได้

Solar Panel 200w Mono

ผมสั่งซื้อ แผงโซล่าเซลล์ นี้ จาก Shopee ครับ ในราคา 2 พันกว่าบาท เลือกซื้อใกล้ๆบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการขนส่งไกลๆ ครับ เพราะน้ำหนักก็พอสมควร เลือกแบบแผงโมโนครับ เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แม้มีแสงน้อยครับ

ส่วนข้อเสียของโซลาร์เซลล์ นั้นที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าแสงแดดมีน้อยหรือไม่มีเลยการผลิตกระแสไฟก็จะน้อยตามไปด้วยครับ เช่นตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์ ก็จะไม่สามารถผลิตกระแสไฟได้เลยครับ โดยทั่วไปเขาจะนับเวลาที่ โซลาร์เซลล์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ 5 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่มีแสงแดดตกกระทบแค่นั้นเองครับ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการผลิตกระแสไฟได้ จึงควรต้องมีแบตเตอรี่มาจัดเก็บกระแสไฟไว้ เพื่อนำมาใช้งานในตอนกลางคืนได้ครับ แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ โดยเฉพาะนั้นจะเป็นแบตเตอรี่ในกลุ่มที่เรียกว่า Deep Cycle Battery ครับที่มีอายุการชาร์จได้นาน แต่อาจจะมีราคาสูงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบางคนก็เลี่ยงไปใช้แบบอื่นตามงบประมาณ ก็ได้เช่นกันครับ

โซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาด กำลังเป็นที่ต้องการของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ด้วยครับ คนที่สนใจควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนครับ เพราะแผงโซลาร์เซลล์นั้นก็มีหลายชนิด ตามลักษณะของพื้นที่ที่จะนำไปติดตั้งเพื่อใช้งาน มีหลายราคาตามคุณภาพ
สำหรับในโปรเจคนี้ ผมใช้ แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 200w Mono 18V/10.2A โดยจะใช้เป็นพลังงานหลักที่จ่ายให้กับทุกอุปกรณ์ ในโปรเจค IOT นี้ครับ อุปกรณ์ที่กินกระแสสูงที่สุดก็คือตัว Solar Pump DC ครับ กระแสไฟที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ครับ เพื่อจะนำไปใช้ จ่ายไฟให้กับกล้องวงจรปิด ที่จะทำเป็นโปรเจคเพิ่มในอนาคตด้วยครับ