โมดูลนาฬิกา(RTC)

ชื่อ : DS3231 โมดูลนาฬิกาพร้อมแบตเตอรี่ Real Time Clock Module (RTC) สำหรับ Arduino

โมดูลนาฬิกาคืออะไร? โมดูลนาฬิกา มีอีกชื่อว่า โมดูล Real Time Clock  (RTC) ครับ ก็คือ อุปกรณ์ที่ให้ค่าเวลาตามจริง ซึ่งจะทำงานโดยการจับสัญญาณนาฬิกาที่ได้มาจาก Crystal นั่นเองครับ  โดยตัวบางรุ่นก็จะมีถ่านสำรองมาให้ด้วย ทำหน้าที่ในการบันทึกเวลาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่มีไฟเลี้ยงมาที่ตัวบอร์ด  ตัวเวลาก็ยังคงนับได้ต่อ  ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาตั้งเวลาใหม่หลังจากที่หยุดจ่ายไฟเลี้ยงครับ  โดยโมดูล RTC นี้จำเป็นอย่างยิ่งกับการใช้งานที่ต้องมีการบันทึกเวลา (Time Stamp) เช่น อุปกรณ์ Data logger ครับ เบอร์ที่ผมสั่งซื้อเอามาใช้ทำโปรเจค คือเบอร์ DS3231 โมดูลนาฬิกา พร้อมกับแบตเตอรี่ครับ

การต่อใช้งาน ร่วมกับ ESP8266