โซลินอยด์วาล์ว 12VDC

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) 1นิ้ว 12V

ชื่อ : โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valves) 1/2, 12VDC

ตัวโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valves) คือ อุปกรณ์สำคัญอีกตัวหนึ่งครับ สำหรับโปรเจค IOT ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยในระบบใช้สำหรับ ปิด/เปิด ควบคุมการไหลของน้ำที่ได้มาจาก ปั๊มน้ำ 12VCD เพื่อส่งน้ำไปรดต้นไม้ ซึ่งตัวมันนั้นสามารถ ควบคุมการไหลของของไหล เช่น น้ำ อากาศ หรือก๊าชต่างๆ ได้ด้วยครับ ภายในวาล์วชนิดนี้เพิ่มส่วนประกอบขึ้นมาคือ ขดลวดพันแม่เหล็ก เป็นตัวกลางที่ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า โดยเมื่อมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวด ก็จะเกิดพลัง งานสนามแม่เหล็ก ส่งผลการทำงานปิด-เปิด ช่องการไหลของตัววาล์ว ได้

มีหลายขนาด ตามประเภทของการนำไปใช้งาน

อุปกรณ์ชิ้นนี้มีระบบการทำงานให้เลือกหลายชนิดและควรเลือกวัสดุวาล์วให้เหมาะกับงาน เช่นงานเกี่ยวกับของไหลที่เป็นน้ำควรเลือกใช้วัสดุภายนอกที่เป็นพลาสติก งานเกี่ยวกับของไหลที่เป็นสารเคมีควรใช้วัสดุภายนอกที่เป็นทองเหลือง เป็นต้น สำหรับโปรเจคนี้ ผมใช้เลือก โซลินอยด์วาล์ว ที่ใช้ไฟ 12VDC เป็นไฟกระแสตรงจ่ายให้กับตัวมันขณะทำงานครับ