โมดูลรีเลย์ 5V.


โมดูลรีเลย์ 4 ช่อง 5V

หน้าที่ของ Module Relay

ชื่อ : โมดูลรีเลย์ 4 ช่อง 5V (4 Channel Relay Module)

โมดูล คืออะไร?
โมดูล คือก้อนอะไรสักก้อนที่มีความสามารถในการทำงานบางอย่างที่เรากำหนดใช้สำหรับเสริมการทำงานของอุปกรณ์หลัก

คำว่า“ก้อน” ในที่นี้มีทั้งแบบวัตถุ และแบบ มโนคติวัตถุก็คล้ายๆ กับตลับเกมส์ นั่นคือ โมดูลตัวหนึ่งมโนคติ ก็แบบ ชุดคำสั่งที่เอาไปต่อเสริมกับโปรแกรมหลัก อื่นๆได้

ตัว Relay เป็นโมดูลที่ใช้ควบคุมโหลดได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า DC และ AC ซึ่งโหลดสูงสุด (Maximum Load) คือ AC 250V/10A, DC 30V/10A โดยใช้สัญญาณในการควบคุมการทำงานด้วยสัญญาณโลจิก TTL ทำงานด้วยสัญญาณแบบ Active Low, กระแสขับรีเลย์ (Drive Current) 15-20mA.,

มีการออกแบบให้เป็น Isolate ด้วย Optocoupler, มี LED แสดงสถานะ Relay สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน PLC Control, บ้านอัจฉริยะ, ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมและการต่อใช้งานภายนอก สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับบอร์ด Rasberry Pi, Arduino, ARM, MCS-51, AVR, PIC, 8051, DSP, MSP430, TTL logic ได้ด้วยครับ