จอ LCD Display Module

จอ LCD คืออะไร?
อุกรณ์ที่จะพูดถึงในโปรเจคนี้ก็คือ จอ LCD 16×2 Character (I2C) มันก็คือจอแสดงผลที่มีผลึกเหลวอยู่ข้างใน (LCD) อธิบายให้ลึกอีกก็คือ จอที่แสดงผลแบบแบน หรืออุปกรณ์ทางออปติคอื่นๆ ที่มีการมอดูเลต* ทางไฟฟ้าซึ่งใช้คุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนแสงของผลึกเหลว ผลึกเหลวไม่สามารถเปล่งแสงได้ด้วยตนเอง แต่จะใช้ไฟส่องสว่างด้านหลังหรือตัวสะท้อนเพื่อสร้างภาพสีหรือภาพขาวดำ จอแสดงบางรุ่นก็จะออกสีเขียวๆครับ แต่รุ่นที่ผมเลือกเอามาทำโปรเจคนี้ จะออกสีฟ้าๆครับ

ด้านหลังของจอ LCD / 1602 LCD ( Green Screen) พร้อม I2C Interface ขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถว

ชื่อ : 1602 LCD ( Green Screen) พร้อม I2C Interface ขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถว

*(Modulation เป็นกระบวนการเปลี่ยนช่วงความถี่ให้เหมาะสมกับการส่งสัญญาณ)

หน้าจอ LCD สามารถใช้เพื่อแสดงภาพที่เคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งที่มีเนื้อหาน้อยได้ ซึ่งอาจใช้เพื่อแสดงหรือซ่อนภาพ ตัวอย่างเช่น คำที่ป้อนไว้ล่วงหน้า ตัวเลข และการแสดงผลแบบ 7 ส่วนเช่นนาฬิกาดิจิตอลได้ อุปกรณ์เหล่านี้มีพื้นฐานบนเทคโนโลยีเดียวกัน เว้นแต่ว่าภาพเคลื่อนไหวนั้นจะประกอบด้วยพิกเซลขนาดเล็กจำนวนมาก ในขณะที่การแสดงผลแบบอื่นจะมีองค์ประกอบที่ใหญ่กว่า ส่วนในโปรเจคนี้ผมเอามาต่อ เพื่อจะให้แสดงข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้น ไว้อ่านที่ตู้คอนโทรล แค่นั้นครับ