แบตเตอรี่ สำหรับโซลาร์เซลล์

ในช่วงแรกที่ผมได้เริ่มต่ออุปกรณ์ IOT ลงในบอร์ดทดลองนั้นผมใช้ไฟ 12VDC จากอะแดปเตอร์ สายชาร์จโน๊ตบุ๊ค ที่มีไฟ 12VDC นำมาใช้ในการทดลองก่อน จนระบบทำงานได้ปกติ เมื่อได้ แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel 200w Mono) พร้อมชุด ชุดควบคุมการชาร์จไฟโซลาร์เซลล์ และ แบตเตอรี่ มาจึงได้ทดลองต่อระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้งานร่วมกับโปรเจคดู ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีตามที่คิดไว้ เหตุผลที่เลือกใช้ไฟจากระบบนี้ เพราะผมคิดว่าถ้าเรานำระบบ IOT นี้ไปใช้งานในพื้นที่จริงที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึง ก็จะไม่สามารถทำงานได้ อีกอย่างกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ นั้นก็เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในยุคปัจจุบัน เพราะแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่มีราคาถูกลงมากแล้ว

ผมอาจจะไม่ได้พูดลงลึกถึงรายละเอียดของแบตเตอรี่ แต่ละประเภทที่สามารถนำมาใช้กับระบบ โซลาร์เซลล์ ได้นะครับ แต่ขอพูดถึงเฉพาะ แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ หรือ แบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ (rechargeable batteries) โดยเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery) เท่านั้นครับ เพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับโปรเจค IOT ระบบรดน้ำต้นไม้ทั้งหมด ที่ผมกำลังทำอยู่

ประเภทของแบตเตอรี่
โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่มักจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
1. แบตเตอรี่แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ แบตเตอรี่ชนิดปฐมภูมิ (primary batteries)
2. แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟใหม่ได้ หรือ แบตเตอรี่ชนิดทุติยภูมิ (rechargeable batteries)

หลักการของแบตเตอรี่นั้น เกิดจาการทำปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากแผ่นตะกั่วจุ่มอยู่ในสารละลายกรดซัลฟุลิค การชาร์จและการคายประจุ เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ที่ขั้วบวก และขั้วลบ ซึ่งหลักการทำงานนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักเท่าไหร่ แต่ส่วนที่พัฒนาเพิ่มขึ้นก็คือแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นกว่าเดิมมาก

แบตเตอรี่ชนิดดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery)

แบตเตอรี่ ที่นำมาใช้เก็บพลังงานจากแผงโซร์ลาเซลล์ สำหรับผมนั้นมีความสำคัญมาก เพราะต้องจ่ายไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ทั้งหมด โดยเฉพาะ Solar Pump DC 180W 12V (Summer ปั๊มหอยโข่ง) ที่กินกระแสไฟ มากที่สุดในระบบ ผมเลือก แบตเตอรี่ชนิด ดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery) มาใช้งานเนื่องจากมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ โซร์ลาเซลล์ แต่ก็มีบางคนเลือกที่จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์แทน เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่า แต่หากศึกษาโดยละเอียดแล้วจะพบว่า แบตเตอรี่รถยนต์นั้นเมื่อนำมาใช้งานกับโซลาร์เซลล์ จะมีอายุการใช้งานที่สั้น ประมาณ 2 ปี แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ดีพไซเคิลนั้น มีอายุการใช้งานนานประมาณ 4-5 ปี รวมทั้งสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้มากกว่าแบตเตอรี่รถยนต์ อีกครับ

ชนิดของแบตเตอรี่ ดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery)
แบตเตอรี่ Deep Cycle แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ
1. แบตเตอรี่ Deep Cycle ชนิดน้ำ หรือ Flooded type deep cycle battery
น่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมใช้กันงานมากที่สุด ในระบบโซล่าเซลล์ เพราะคุ้มค่าในเรื่องของราคา แต่ก็มีข้อพึงระวังในการใช้งาน เพราะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
2. แบตเตอรี่ Deep Cycle ชนิดแห้ง หรือ ชนิดมีวาล์วปรับแรงดันภายใน (Valve Regulated Lead Acid : VRLA)
เป็นแบตเตอรี่ที่มีโครงสร้างเป็นระบบปิด ไม่ต้องการบำรุงรักษาอะไรมาก การควบคุมแรงดันของสารละลายด้วยวาล์วปรับแรงดันที่อยู่ภายในตัวแบตเตอรี่เองทำให้สะดวกในการใช้งานสำห

Battery Charge 12V 100Ah

คุณสมบัติที่ดีของแบตเตอรี่ ดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery)

  • สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ในปริมาณมาก
  • สามารถจ่ายไฟได้ต่อเนื่องและยาวนานกว่าแบตเตอรี่รถยนต์
  • ทนทานต่อโหลด ในการจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องเพราะมีแผ่นตะกั่วทั้งบวกและลบที่หนากว่าแบตเตอรี่รถยนต์
  • ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ
  • มีอายุการใช้งานนานกว่าแบตเตอรี่รถยนต์